Werkveldtafel

Hoi allemaal, ik zal mij even kort voorstellen. Mijn naam is Ilse Stoffels, ik ben 20 jaar en net zoals jullie volg ik de opleiding Social Work.

Sociale kaart

Tijdens leerjaar 1 en mijn voorgaande stages van het MBO heb ik kennis mogen maken met verschillende beroepen van een Social Worker.

Bijvoorbeeld het ouderenwerk, gehandicaptenzorg, het maatschappelijk werk: een maatschappelijk werker werkt bijvoorbeeld in een wijksteunpunt, je kunt daar terecht met allerlei soorten vragen,
problemen, klachten of suggesties. Ook heb ik kennis mogen maken met de social workers in de verslavingszorg, zij zorgen voor een dagbesteding voor mensen met een verslaving. De dagbesteding zorgt ervoor dat de mensen niet onnodige op straat blijven hangen, overlast veroorzaken in de omgeving of zich bezig gaan houden met criminele activiteiten.

 

En dit jaar heb ik kennis mogen maken met het jongerenwerk.

Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden. Jongerenwerkers houden zich bezig met contact maken, signaleren, motiveren, opvoeden en activeren.

Spanningsveld

Een makkelijk en herkenbaar voorbeeld van een spanningsveld is tijdsdruk, dit ervaren veel Social Workers. Een spanningsveld dat ik ben tegen gekomen op mijn stage is verantwoording. In het jongerenwerk hebben wij regels: iedereen is welkom. Op een van mijn eerste dagen kreeg ik te maken met een dilemma, een jongeren had een mes meegenomen naar de locatie omdat hij ruzie had met een ander, een regel is geen wapens op de locatie. Maar de jongen zat in zijn woede, het dilemma: de jongen binnen laten en zorgen voor veiligheid of de jongen weigeren en niet weten wat er op straat gebeurt, hoe ga ik dat verantwoorden, verbreek ik de regel of is het de jongen zijn eigen verantwoordelijkheid wat er op straat gebeurt?

Toekomst

Ik zie mijzelf als Social Worker in de toekomst bij het jongerenwerk, preventief werken om te helpen bij het voorkomen van criminaliteit, radicalisering en schooluitval. Bijvoorbeeld de ondersteuningsvraag van jongeren op een laagdrempelige manier oppakken zodat de drempel voor eventuele hulp laag blijft en de band met de jongeren centraal staat.