Visietafel

Maatschappelijke ontwikkelingen

Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. Hier vertel ik wat over mijn casus. 

Micro

Op microniveau speelt de opvoedvraag in het gezin een grote rol. L. heeft moeite met inslaap komen en doorslapen, zodra dit niet lukt blijft ze huilen totdat een van de opvoeders bij haar in bed komt liggen. Ik heb een artikel gelezen over de gevolgen van slaapproblemen onder kinderen en jongeren. Daaruit blijkt dat er verschillende gevolgen zijn als kinderen slecht slapen.  Hoe ouder het kind wordt, hoe meer gevolgen je terug kunt zien, bijvoorbeeld op school met het concentreren, hoe langer het slecht slapen zich voort blijft zetten, des te beter zie je het terug in de resultaten op school, deze zijn dan lager dan gemiddeld.

Meso

Op meso niveau speelt de opvoedvraag over het algemeen minder. L. bezoekt een aantal dagdelen per week de peuteropvang, bij de peuteropvang hoeft L. niet te slapen waardoor de opvoedvraag hier niet aanwezig is. Wel biedt de peuteropvang tips aan, aan verschillende ouders die te maken hebben met slecht slaapgedrag van peuters. Bij de peuteropvang maken ze gebruik van de methode Triple P, die gaat over positief opvoeden, iets wat in deze tijd heel erg centraal staat, zowel op micro als op meso niveau.

Macro

Op macroniveau is helaas minder te vinden over het thema slapen. Kinderen hebben het recht op een gezond leven, gezond opgroeien en een zo goed mogelijke ontwikkeling. Maar ook het recht op een dak boven je hoofd en voldoende geld om van rond te komen.

Mijn visie

Tot slot mijn visie. Op microniveau is veel aandacht voor het slaapprobleem, ik vind dat ouders over het algemeen beter geïnformeerd moeten worden over eventuele gevolgen bij slaapproblemen, zodat er eerder gehandeld kan worden. Op meso niveau wordt de aandacht rondom het slaapprobleem besproken met behulp van de methode triple P, ik vind dat deze methode zowel in het werkveld als in de ondersteuning bij ouders een meerwaarde heeft, omdat het veel opvoedvragen duidelijk weergeeft en tips geeft hoe om te gaan in bepaalde situaties, maar ook tips geeft over de positieve opvoeding die in deze tijd centraal staat. Op macroniveau vind ik weinig informatie er is wel een wet over recht op een gezond leven, hierin wordt vooral gesproken over zorgverlening en mishandeling. Ik mis hierin een stukje over slaap, want uit onderzoek van Eus van Someren blijkt dat een goed slaapritme bijdraagt aan een gezonde leefstijl