Kennistafel

Microniveau

Op micro kan de casus benadert worden van het behavioristisch perspectief:

  1. huilt wanneer ze niet kan slapen, de ouders reageren hierop door positief te bekrachtigen en door bij haar in bed te gaan liggen waardoor ze in slaap valt. Doordat de ouders het negatieve (huilen) bekrachtigen met wat het kind wil, verminderd het gedrag niet en leert het kind dat wanneer ze huilt een van de ouders bij haar in bed komt liggen. Dit is ook wel de operante conditionering van Skinner.

Volgens Piaget zit L in de overgang van Sensorimotorisch stadium naar het Preoperantioneel stadium

Sensorimotorisch stadium: functioneren van zintuigen en motoriek (incl. egocentrisme 1: onderscheid kind en omgeving) het kind is 0 tot 2 jaar.

Preoperationeel stadium: centratie (incl. egocentrisme 2: gebrekkig onderscheid fantasie en realiteit); het kind is 2 tot 7 jaar.

Mesoniveau

Op meso niveau komt vooral de invloed van het netwerk naar voren. Tijdens de gesprekken met de opvoeders is er gebruikt gemaakt van de 7 leefgebiedenwijzer, die vooral terugkomt bij sociologie. Bij het stukje sociale relaties kwam ook naar boven dat er sprake is van sociale controle. Die sociale controle bestaat vooral uit positieve en negatieve reacties vanuit het netwerk van de opvoeders. Dat netwerkt bestaat uit ouders, familie, vrienden, maar ook de peuteropvang van L. en de school van haar broertje. De reacties gaan zowel over het slaapgedrag van L, maar ook over het scheiden van de ouders. Uit de gesprekken met de ouders blijkt ook dat ze een vorm van macht hebben. Ze kunnen namelijk doelen stellen, bijvoorbeeld de veranderwens: L. slaapt in haar eigen bed en slaapt door zonder te huilen. Dit is tevens ook het lange termijn doel. De middelen die de ouders hiervoor gebruiken zijn tips die ze krijgen van andere ouders, professionals zoals een Social Worker of iemand van het consulatie bureau. Daarnaast maken ze ook gebruik van de tips van de methode triple P, die gaat over positieve opvoeding.

Macroniveau

Op macro niveau speelt vooral de wetenschap een grote rol. De gevolgen van het niet slapen kan er voor zorgen dat L. op latere leeftijd deviant gedrag kan vertonen. Uit het artikel dat ik heb gelezen over de gevolgen van slaapproblemen blijkt dat kinderen vooral op school last hebben van de gevolgen, niet kunnen concentreren en slechte cijfers behalen. Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld over een gezond slaapritme.